BENARKAH MORFOLOGI BAHASA MELAYU SEDIA ADA BERSIFAT SEKUNDER?

Main Article Content

Tee Boon Chuan

Abstract

Morfologi adalah ilmu pembentukan kata, dan setiap kata dikatakan terbentuk daripada morfem iaitu unit bahasa terkecil yang mempunyai makna atau fungsi tatabahasa. Masalahnya ialah selain daripada morfem terikat (seperti awalan, akhiran dan sebagainya), banyak morfem bebas bahasa Melayu yang difahami selama ini masih boleh dianalisis lagi kepada unit lebih kecil seperti bukit kepada bu- dan -kit yang mana kedua-dua suku kata bu- dan -kit mempunyai makna masing-masing. Dengan ini objektif kajian makalah adalah untuk membezakan morfologi primer yang berdasarkan suku kata (sebagai unit bahasa terkecil) daripada morfologi sekunder sedia ada yang berdasarkan morfem “bebas” yang umumnya merupakan kata dua suku kata atau ke atas. Kaedahnya adalah dengan membuktikan kebanyakan morfem “bebas” bahasa Melayu adalah terikat pada suku kata serta maknanya sekali gus merupakan morfem terikat pada hakikatnya. Dengan ini analisis morfologi Melayu sedia ada adalah bersifat sekunder dan perlu dilengkapi dengan analisis peringkat primer dengan memecahkan morfem-morfem “bebas” kepada unit lebih kecil lagi bermakna iaitu suku kata bahasa Melayu.  

Metrics

Metrics Loading ...

Article Details

How to Cite
Tee Boon Chuan. (2023). BENARKAH MORFOLOGI BAHASA MELAYU SEDIA ADA BERSIFAT SEKUNDER?. RENTAS: Jurnal Bahasa, Sastera Dan Budaya, 2(1), 177–193. https://doi.org/10.32890/rentas2023.2.8
Section
Articles