RENTAS: Jurnal Bahasa, Sastera dan Budaya merupakan satu inisiatif Unit Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu, Jabatan Pengajian Bahasa, SLCP untuk menyemarakkan kegiatan penulisan ilmiah berimpak tinggi. Kehadiran RENTAS diharap dapat membuka ruang kepada para cendekiawan dan para pelajar (khususnya pelajar pascasiswazah) untuk bersama-sama menyebarluaskan hasil penyelidikan berkaitan pengurusan isu-isu bahasa, sastera, dan budaya dalam lingkungan dunia Austronesia dan Malayonesia, selari dengan bidang tujahan UUM, iaitu universiti pengurusan terkemuka.

RENTAS: Jurnal Bahasa, Sastera dan Budaya is publication fully funded by Universiti Utara Malaysia.