Forthcoming Issues

Jurnal Rentas Sastera, Bahasa Dan Budaya Melayu, Vol.1, Julai 2022

 

Beberapa Isu Pemeribumian Linguistik Bahasa Melayu
Shaharir Mohamad Zain

 

Expression Of Emotion As Impoliteness Markers In Instagram Comments Section In Indonesia: A Pragmatic Study
Dadang Suganda, Susi Yuliawati, Nani Darmayanti

 

Puisi Sebagai Alat Revolusioner: Analisis Tekstual Puisi-Puisi Perjuangan Patani Dalam Internet
Mohamed Nazreen Shahul Hamid, Almahera Abu Hassan, Syahidatul Munirah Badrul Munir

 

Leksis Gender Dalam Novel A. Samad Said: Satu Analisis Medan Semantik
Aminnudin Saimon, Nor Aisyah Hafiza Tazudin

 

Analisis Kata Kunci Dalam Soalan Karangan Bahasa Melayu Peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (Spm) Dengan Menggunakan Perisian Atlas.Ti 9
Mohd Sufian Ismail, Anida Sarudin

 

Unsur Konflik Dalam Kartun ‘Aku Budak Minang’: Kajian Dari Perspektif Teori Humanistik Abraham Maslow
Maizatul Azura Yahya, Ainal Akmar Ahmad, Nasihah Hashim, Arina Johari

 

Hati Budi Melayu Sebagai Simbol Peradaban Masyarakat: Analisis Kata Fokus “Ilmu” Berdasarkan Teori Medan Makna
Rozita Che Rodi

 

Ejen Persuratan: Peranan Dan Cabaran Di Dalam Mengantarabangsakan Sastera Kontemporari Melayu
Faraha Hamidi, Mohd Azree Mohd Ariffin