Analisis Kecekapan Relatif bagi Industri Saham Amanah Menggunakan Pendekatan Ekonometrik

Authors

  • Nor Azlida Aleng @ Mohamad Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Malaysia Terengganu
  • Wan Muhamad Amir Wan Ahmad Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Malaysia Terengganu
  • Mustafa Mamat Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Malaysia Terengganu
  • Zaidi Isa Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia

Keywords:

Kecekapan, analisis sempadan stokastik (ASS), Spesifi kasi Batt ese dan Coelli (1992)

Abstract

Makalah ini bertujuan untuk mengukur kecekapan relatif industri saham amanah di Malaysia menggunakan kaedah Analisis Sempadan Stokastik (ASS) bagi tahun 2003 dan 2004 yang terdiri daripada 65 buah dana daripada 16 buah syarikat pengurusan dana saham amanah di Malaysia. Dana yang dikaji dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu pertumbuhan, pendapatan dan Islam/Syariah menggunakan spesifi kasi Batt ese dan Coelli (1992). Analisis data dan keputusan kajian menggunakan program Frontier Versi 4.1 (Coelli, 1996). Kecekapan merupakan pengukuran penting yang boleh digunakan untuk menilai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara.

 

Additional Files

Published

30-06-2010

How to Cite

Aleng @ Mohamad, N. A., Wan Ahmad, W. M. A., Mamat, M., & Isa, Z. (2010). Analisis Kecekapan Relatif bagi Industri Saham Amanah Menggunakan Pendekatan Ekonometrik. International Journal of Management Studies, 17(1), 189–202. Retrieved from https://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijms/article/view/9991