Pelaporan Kewangan Menerusi Internet: Tinjauan Kajian Lepas

Authors

  • Mohd Noor Azli Ali Khan Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia Universiti Teknologi Malaysia
  • Noor Azizi Ismail UUM College of Business Universiti Utara Malaysia

Keywords:

Terma, dimensi, faktor penentu dan pelaporan kewangan menerusi Internet

Abstract

Makalah ini mengulas sorotan literatur berkaitan penyelidikan pelaporan kewangan menerusi Internet (PKMI). Hasil kajian menunjukkan bahawa penggunaan terma, dimensi dan penklasifi kasian berkaitan PKMI tidak konsisten dalam kalangan penyelidik. Perbezaan ini menyumbang kepada perbezaan dapatan kajian dan seterusnya gagal menerangkan dengan jelas faktor penentu yang mempengaruhi PKMI. Penelitian terhadap kajian PKMI turut mendapati sedikit sahaja kajian yang memberi fokus kepada pembinaan indeks pelaporan bagi menerangkan tahap PKMI. Pengajaran yang dapat dicungkil daripada perbincangan dan ulasan tersebut ialah perlunya satu kajian yang lebih komprehensif bagi membincangkan isu berkaitan PKMI.   Kata kunci: Terma, dimensi, faktor penentu dan pelaporan kewangan menerusi Internet.

Published

29-12-2011

How to Cite

Ali Khan, M. N. A., & Ismail, N. A. (2011). Pelaporan Kewangan Menerusi Internet: Tinjauan Kajian Lepas. International Journal of Management Studies, 18(2), 185–216. Retrieved from https://e-journal.uum.edu.my/index.php/ijms/article/view/10354