USAHAWAN WANITA MUSLIM BERJAYA: AMALAN GAYA HIDUP ISLAM

Authors

  • Syarifah Md Yusof Islamic Business School, Universiti Utara Malaysia, 06010 UUM Sintok, Kedah Darul
  • Abu Bakar Hamed Islamic Business School Universiti Utara Malaysia
  • Raziah Md Tahir Islamic Business School Universiti Utara Malaysia
  • Azizah Othman Islamic Business School Universiti Utara Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.32890/ijib2018.3.1.1

Abstract

Keusahawanan merupakan satu bidang kerjaya yang mencabar. Terdapat ramai usahawan wanita Muslim yang menceburi bidang keusahawanan, namun tidak semua berjaya. Usahawan yang berjaya sudah pasti mempunyai amalan yang berbeza dengan mereka yang gagal. Justeru, kajian ini bertujuan untuk meneroka amalan gaya hidup Islam berdasarkan ciri-ciri keimanan, ibadah dan akhlak yang diamalkan oleh usahawan wanita Muslim berjaya. Kajian ini menggunakan pendekatan penyelidikan kualitatif dengan kaedah fenomenologikal untuk mempelajari pengalaman sebenar usahawan wanita Muslim berjaya dalam menguruskan perniagaan mereka. Pemilihan usahawan yang terlibat dalam kajian ini adalah berdasarkan teknik persampelan bertujuan dan temu bual mendalam digunakan untuk mengutip data daripada mereka. Data dianalisis menggunakan kaedah kondensasi data, pembentangan data dan melakar rumusan dan pengesahan. Penemuan kajian menunjukkan usahawan wanita Muslim berjaya meyakini konsep keberkatan rezeki, rezeki ketentuan Allah dan berdoa. Sementara itu elemen ibadah yang diamalkan oleh mereka melibatkan zakat, sedekah, solat duha, baca al-Quran dan bersilaturrahim. Elemen akhlak pula menunjukkan sifat syukur, tawakal, sabar dan pemurah menjadi amalan usahawan wanita Muslim berjaya. Oleh itu untuk berjaya dan mencapai al-falah, usahawan wanita Muslim perlu menerapkan nilai-nilai keimanan, meningkatkan ibadah serta berakhak mulia. Mereka perlu berusaha bersungguh-sungguh dalam mengurus perniagaan mereka dengan baik dan bijaksana, seterusnya berdoa dan bertawakal kepada Allah untuk menperolehi kejayaan dunia dan akhirat.

Metrics

Metrics Loading ...

Additional Files

Published

30-06-2018

How to Cite

Md Yusof, S., Hamed, A. B., Md Tahir, R., & Othman, A. (2018). USAHAWAN WANITA MUSLIM BERJAYA: AMALAN GAYA HIDUP ISLAM. International Journal of Islamic Business, 3(1), 1–18. https://doi.org/10.32890/ijib2018.3.1.1

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)