KONSEP KEPERLUAN KEIZINAN DARIPADA WALI DALAM PERNIKAHAN WANITA BERSTATUS ANAK DARA MENURUT FIQH MUNAKAHAT

Authors

  • Mohammad Azam Hussain School of Law, College of Law, Government and International Studies, Universiti Utara Malaysia

Abstract

Fuqaha berbeza pendapat akan keperluan keizinan wali dalam sesuatu akad pernikahan. Persoalan timbul, apakah keizinan daripada wali itu diperlukan dalam pernikahan? Ataupun seseorang perempuan itu berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Artikel ini membincangkan konsep perwalian dari perspektif fiqh melibatkan definisi, dalil syarak, syarat-syarat dan lain-lain yang berkaitan. Berdasarkan karya-karya fiqh klasik, kaedah analisis kandungan dan perbandingan digunakan bagi melihat sejauh mana berlaku perbezaan pandangan antara fuqaha dalam hal ini. Kajian mendapati bahawa, majoriti fuqaha berpandangan bahawa keizinan wali merupakan syarat kepada kesahihan sesuatu akad pernikahan bagi perempuan berstatus anak dara. Dalam kes perempuan berstatus janda, keizinan daripadanya juga diperlukan.

Additional Files

Published

05-03-2020

How to Cite

Hussain, M. A. (2020). KONSEP KEPERLUAN KEIZINAN DARIPADA WALI DALAM PERNIKAHAN WANITA BERSTATUS ANAK DARA MENURUT FIQH MUNAKAHAT. UUM Journal of Legal Studies, 10(1), 135–159. Retrieved from https://e-journal.uum.edu.my/index.php/uumjls/article/view/uumjls.10.1.2019.9123