FROD DALAM URUS NIAGA TANAH: SATU KAJIAN PERBANDINGAN DENGAN UNDANG-UNDANG TANAH AUSTRALIA

Authors

  • Noraida Harun Universiti Sultan Zainal Abidin

Abstract

Falsafah sistem Torrens ialah ia merupakan satu sistem pentadbiran tanah berasaskan pendaftaran. Sebagai asas sistem Torrens, pendaftaran adalah prasyarat hak milik yang tidak boleh disangkal. Kesan daripada pendaftaran ialah undang-undang mengurniakan kepada penerima pindah milik, pemajak atau pemegang gadaian atau penerima isemen, hak milik yang tidak boleh disangkal. Tetapi sejak mutakhir ini banyak kejadian jenayah kes frod dalam urus niaga tanah menunjukkan peningkatan dari masa ke semasa. Peningkatan kes-kes ini menimbulkan rasa bimbang oleh pemilik-pemilik tanah di atas keselamatan harta mereka kerana tanah mereka boleh bertukar milik tanpa disedari. Sehubungan dengan itu, artikel ini dibuat bagi membincangkan kes frod yang berlaku dalam konteks urus niaga tanah di Malaysia dan membuat perbandingan dengan undang-undang tanah Australia serta mengenal pasti apakah jenis-jenis frod yang berlaku dan seterusnya mencadangkan jalan penyelesaian yang difikirkan sesuai bagi menjamin kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terlibat.

Katakunci: frod, urus niaga tanah, jenis-jenis frod, cadangan dan penyelesaian, kajian Perbandingan

Metrics

Metrics Loading ...

Additional Files

Published

01-12-2012

How to Cite

Harun, N. (2012). FROD DALAM URUS NIAGA TANAH: SATU KAJIAN PERBANDINGAN DENGAN UNDANG-UNDANG TANAH AUSTRALIA. UUM Journal of Legal Studies, 3, 111–143. Retrieved from https://e-journal.uum.edu.my/index.php/uumjls/article/view/4551