CABARAN DAN PERMASALAHAN MENGURUSKAN PERNIAGAAN KETIKA COVID 19: KES PENGUSAHA MADU KELULUT DI SIK KEDAH

(Challenges and Problems in Managing Business During Covid 19: Case of ‘Honey Kelulut’ Entrepreneur at Sik Kedah)

Authors

  • Syahrina Abdullah Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun & Falsafah (SLCP) Universiti Utara Malaysia, Malaysia
  • Ahmad Mat Hassan Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun & Falsafah (SLCP) Universiti Utara Malaysia, Malaysia
  • Mohamad Khadafi Hj Rofie Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun & Falsafah (SLCP) Universiti Utara Malaysia, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.32890/jps2023.26.5

Keywords:

Usahawan Kecil dan Sederhana, Cabaran, Permasalahan, Pandemik Covid 19, Small and medium enterprise, Challenges, Problems, Pandemic Covid 19

Abstract

Usahawan sering berhadapan dengan cabaran dan rintangan dalam menguruskan perniagaan. Maka, usahawan harus merancang,
mengurus, mengelola dan melaksanakan strategi perniagaan dengan efisyen, cekap dan berkesan. Ketika pandemik Covid-19 melanda dunia, Malaysia juga turut terkesan dengan wabak ini sehingga berlakunya krisis ekonomi yang mencabar. Bagi perusahaan kecil dan sederhana (PKS) pula, keadaan pandemik ini sudah pasti memberi cabaran utama terhadap aliran pendapatan perniagaan kerana operasi perniagaan terpaksa dihentikan sepanjang tempoh Peraturan Kawalan Pergerakan (PKP) yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam membendung wabak ini. Kertas kerja ini membincangkan cabaran dan permasalahan yang dihadapi oleh usahawan ketika tempoh PKP yang dilaksanakan oleh kerajaan. Kaedah pengumpulan data secara kualitatif telah dilakukan melalui temubual secara atas talian dan bersemuka terhadap sepuluh (10) usahawan kecil yang menjalankan perniagaan madu kelulut di Daerah Sik, Kedah. Seterusnya, penyelidik juga telah memperolehi maklumat berkaitan usahawan tentang cabaran yang dihadapi melalui temubual bersemuka. Hasil dapatan mendapati usahawan kecil menyatakan tempoh pandemik Covid-19 memberi impak negatif terhadap jualan dan aliran pendapatan usahawan PKS. Terdapat lima permasalahan dan cabaran utama yang dihadapi usahawan kecil ketika pandemik Covid-19. Cabaran dan permasalahan tersebut dikategorikan kepada lima klasifikasi utama iaitu masalah pemasaran, masalah pengurusan, masalah pengeluaran, masalah produk dan masalah kewangan. Justeru, usahawan PKS haruslah bijak menangani dan menguruskan perniagaan ketika wabak pandemik daripada segala aspek perniagaan demi kelestarian perniagaan usahawan kecil di Malaysia. 

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Published

31-07-2023

How to Cite

Abdullah, S., Mat Hassan, A. ., & Hj Rofie, M. K. (2023). CABARAN DAN PERMASALAHAN MENGURUSKAN PERNIAGAAN KETIKA COVID 19: KES PENGUSAHA MADU KELULUT DI SIK KEDAH: (Challenges and Problems in Managing Business During Covid 19: Case of ‘Honey Kelulut’ Entrepreneur at Sik Kedah). Jurnal Pembangunan Sosial, 26, 87–111. https://doi.org/10.32890/jps2023.26.5