Institute for Management and Business Research (IMBRe)
Level 2, Tunku Puteri Intan Safinaz School of Accountancy (TISSA) Building
Universiti Utara Malaysia.
06010 UUM Sintok, Kedah Darul Aman, MALAYSIA

Principal Contact

Associate Prof. Dr. Zarifah Abdullah
Managing Editor
Tunku Puteri Intan Safinaz School of Accountancy, Universiti Utara Malaysia
Phone +6049287601

Support Contact

Noriza Md Akhir
Phone +6049287607