Ridzuan Mohamad, Zurita Mohd Yusoff, and Nadhirah Nordin. “PELAKSANAAN ISTIBDĀL BAGI TANAH-TANAH WAKAF DI MALAYSIA: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM SYARAK DENGAN PERUNDANGAN SIVIL”. UUM Journal of Legal Studies, vol. 12, no. 2, July 2021, pp. 307–331, doi:10.32890/uumjls2021.12.2.13.