[1]
S. K. Mohd Khair, N. H. Md Dahlan, and H. Wahab, “KONSEP LIABILITI DAN PEMBERIAN PAMPASAN GANTI RUGI DALAM KEMALANGAN JALAN RAYA MENURUT PERUNDANGAN ISLAM”, UUMJLS, vol. 10, no. 2, pp. 45–77, Jul. 2019.