[1]
F. Ahmad, F. Mohd. Noor, and A. Azhar, “SEJARAH PELAKSANAAN HAK PEWARISAN PUSAKA DI ZAMAN JAHILIYYAH DAN ZAMAN PASCA ISLAM: KAJIAN PERBANDINGAN”, UUMJLS, vol. 8, pp. 133–132, Dec. 2017.