[1]
F. Romli, N. H. Md Dahlan, and R. Ahmad, “PRINSIP KEADILAN ASASI DALAM UNDANG-UNDANG BERKAITAN PROSEDUR PERBICARAAN TATATERTIB DI JABATAN POLIS: SUATU ANALISA”, UUMJLS, vol. 3, pp. 145–163, Dec. 2012.