[1]
Ridzuan Mohamad, Zurita Mohd Yusoff, and Nadhirah Nordin, “PELAKSANAAN ISTIBDĀL BAGI TANAH-TANAH WAKAF DI MALAYSIA: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM SYARAK DENGAN PERUNDANGAN SIVIL”, UUMJLS, vol. 12, no. 2, pp. 307–331, Jul. 2021.