Ridzuan Mohamad, Zurita Mohd Yusoff and Nadhirah Nordin (2021) “PELAKSANAAN ISTIBDĀL BAGI TANAH-TANAH WAKAF DI MALAYSIA: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM SYARAK DENGAN PERUNDANGAN SIVIL”, UUM Journal of Legal Studies, 12(2), pp. 307–331. doi: 10.32890/uumjls2021.12.2.13.