Ahmad, Faridah, Fauziah Mohd. Noor, and Alias Azhar. 2017. “SEJARAH PELAKSANAAN HAK PEWARISAN PUSAKA DI ZAMAN JAHILIYYAH DAN ZAMAN PASCA ISLAM: KAJIAN PERBANDINGAN”. UUM Journal of Legal Studies 8 (December):133-32. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/uumjls/article/view/uumjls.8.2017.4647.