Romli, Fariza, Nuarrual Hilal Md Dahlan, and Rusniah Ahmad. 2012. “PRINSIP KEADILAN ASASI DALAM UNDANG-UNDANG BERKAITAN PROSEDUR PERBICARAAN TATATERTIB DI JABATAN POLIS: SUATU ANALISA”. UUM Journal of Legal Studies 3 (December):145-63. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/uumjls/article/view/4552.