Ridzuan Mohamad, Zurita Mohd Yusoff, and Nadhirah Nordin. 2021. “PELAKSANAAN ISTIBDĀL BAGI TANAH-TANAH WAKAF DI MALAYSIA: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM SYARAK DENGAN PERUNDANGAN SIVIL”. UUM Journal of Legal Studies 12 (2):307–331. https://doi.org/10.32890/uumjls2021.12.2.13.