Ridzuan Mohamad, Zurita Mohd Yusoff, & Nadhirah Nordin. (2021). PELAKSANAAN ISTIBDĀL BAGI TANAH-TANAH WAKAF DI MALAYSIA: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM SYARAK DENGAN PERUNDANGAN SIVIL. UUM Journal of Legal Studies, 12(2), 307–331. https://doi.org/10.32890/uumjls2021.12.2.13