(1)
Mohd Khair, S. K.; Md Dahlan, N. H.; Wahab, H. KONSEP LIABILITI DAN PEMBERIAN PAMPASAN GANTI RUGI DALAM KEMALANGAN JALAN RAYA MENURUT PERUNDANGAN ISLAM. UUMJLS 2019, 10, 45-77.