(1)
Ahmad, F.; Mohd. Noor, F.; Azhar, A. SEJARAH PELAKSANAAN HAK PEWARISAN PUSAKA DI ZAMAN JAHILIYYAH DAN ZAMAN PASCA ISLAM: KAJIAN PERBANDINGAN. UUMJLS 2017, 8, 133-132.