(1)
Romli, F.; Md Dahlan, N. H.; Ahmad, R. PRINSIP KEADILAN ASASI DALAM UNDANG-UNDANG BERKAITAN PROSEDUR PERBICARAAN TATATERTIB DI JABATAN POLIS: SUATU ANALISA. UUMJLS 2012, 3, 145-163.