[1]
Mohd Khair, S.K., Md Dahlan, N.H. and Wahab, H. 2019. KONSEP LIABILITI DAN PEMBERIAN PAMPASAN GANTI RUGI DALAM KEMALANGAN JALAN RAYA MENURUT PERUNDANGAN ISLAM. UUM Journal of Legal Studies. 10, 2 (Jul. 2019), 45–77.