[1]
Ahmad, F., Mohd. Noor, F. and Azhar, A. 2017. SEJARAH PELAKSANAAN HAK PEWARISAN PUSAKA DI ZAMAN JAHILIYYAH DAN ZAMAN PASCA ISLAM: KAJIAN PERBANDINGAN. UUM Journal of Legal Studies. 8, (Dec. 2017), 133–132.