[1]
Romli, F., Md Dahlan, N.H. and Ahmad, R. 2012. PRINSIP KEADILAN ASASI DALAM UNDANG-UNDANG BERKAITAN PROSEDUR PERBICARAAN TATATERTIB DI JABATAN POLIS: SUATU ANALISA. UUM Journal of Legal Studies. 3, (Dec. 2012), 145–163.