[1]
Ridzuan Mohamad, Zurita Mohd Yusoff and Nadhirah Nordin 2021. PELAKSANAAN ISTIBDĀL BAGI TANAH-TANAH WAKAF DI MALAYSIA: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA HUKUM SYARAK DENGAN PERUNDANGAN SIVIL. UUM Journal of Legal Studies. 12, 2 (Jul. 2021), 307–331. DOI:https://doi.org/10.32890/uumjls2021.12.2.13.