[1]
K. N. I. Ku Ismail, “Kesan Pengumuman Pengambilalihan Terhadap Harga Saham di Bursa Saham Kuala Lumpur”, MMJ, vol. 1, no. 1, pp. 47–55, Sep. 1992.