(1)
Ku Ismail, K. N. I. Kesan Pengumuman Pengambilalihan Terhadap Harga Saham Di Bursa Saham Kuala Lumpur. MMJ 1992, 1, 47-55.