[1]
Ku Ismail, K.N.I. 1992. Kesan Pengumuman Pengambilalihan Terhadap Harga Saham di Bursa Saham Kuala Lumpur. Malaysian Management Journal. 1, 1 (Sep. 1992), 47–55.