1.
Hassan A, Mohamad Ali AZ, Hamdan MN. KESAN PELBAGAI STRATEGI KAWALAN PENGGUNA ANIMASI BERSEGMEN TERHADAP PRESTASI PELAJAR. MJLI [Internet]. 2017 Dec. 31 [cited 2023 Dec. 9];14(2):293-316. Available from: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/mjli2017.14.2.11