1.
Lian LH, Yew WT, Idris N. Kebolehan Penyelesaian Persamaan Linear: Satu Kerangka dalam Penaksiran Bilik Darjah. MJLI [Internet]. 2009 Jan. 29 [cited 2022 Sep. 26];6:79-101. Available from: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7614