1.
Abdullah MNLY, Keng CH. Perbezaan Konsep Diri Akademik dalam Kalangan Pelajar Aliran Kebolehan Tinggi, Sederhana dan Rendah. MJLI [Internet]. 2007 Jan. 31 [cited 2023 Oct. 2];4:35-53. Available from: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7590