Hassan, Anuar, Ahmad Zamzuri Mohamad Ali, and Mohd Najib Hamdan. “KESAN PELBAGAI STRATEGI KAWALAN PENGGUNA ANIMASI BERSEGMEN TERHADAP PRESTASI PELAJAR”. Malaysian Journal of Learning and Instruction 14, no. 2 (December 31, 2017): 293–316. Accessed December 9, 2023. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/mjli2017.14.2.11.