Lian, Lim Hooi, Wun Thiam Yew, and Noraini Idris. “Kebolehan Penyelesaian Persamaan Linear: Satu Kerangka Dalam Penaksiran Bilik Darjah”. Malaysian Journal of Learning and Instruction 6 (January 29, 2009): 79–101. Accessed September 26, 2022. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7614.