Ishak, Zuaini, Nor Aziah Abdul Manaf, and Rosliza Mat Zin. “Faktor Penentu Prestasi Pelajar Matrikulasi Dalam Subjek Perakaunan”. Malaysian Journal of Learning and Instruction 5 (January 30, 2008): 99–115. Accessed November 28, 2023. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7599.