Abdullah, Melissa Ng Lee Yen, and Chiam Heng Keng. “Perbezaan Konsep Diri Akademik Dalam Kalangan Pelajar Aliran Kebolehan Tinggi, Sederhana Dan Rendah”. Malaysian Journal of Learning and Instruction 4 (January 31, 2007): 35–53. Accessed December 1, 2023. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7590.