Lian, L. H., W. T. Yew, and N. Idris. “Kebolehan Penyelesaian Persamaan Linear: Satu Kerangka Dalam Penaksiran Bilik Darjah”. Malaysian Journal of Learning and Instruction, vol. 6, Jan. 2009, pp. 79-101, https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7614.