Abdullah, M. N. L. Y., and C. H. Keng. “Perbezaan Konsep Diri Akademik Dalam Kalangan Pelajar Aliran Kebolehan Tinggi, Sederhana Dan Rendah”. Malaysian Journal of Learning and Instruction, vol. 4, Jan. 2007, pp. 35-53, https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7590.