[1]
A. Hassan, A. Z. Mohamad Ali, and M. N. Hamdan, “KESAN PELBAGAI STRATEGI KAWALAN PENGGUNA ANIMASI BERSEGMEN TERHADAP PRESTASI PELAJAR”, MJLI, vol. 14, no. 2, pp. 293–316, Dec. 2017.