[1]
H. Abdul Halim, N. Abdul Rahim, and R. Mamat, “Kesilapan Pengurangan dalam Pemerolehan Gender Gramatikal Bahasa Perancis”, MJLI, vol. 10, pp. 157–178, Dec. 2013.