[1]
R. Idris, S. R. Ariffin, and N. Mohd Ishak, “Pengaruh Kemahiran Generik dalam Kemahiran Pemikiran Kritikal, Penyelesaian Masalah dan Komunikasi Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)”, MJLI, vol. 6, pp. 103–140, Jan. 2009.