[1]
L. H. Lian, W. T. Yew, and N. Idris, “Kebolehan Penyelesaian Persamaan Linear: Satu Kerangka dalam Penaksiran Bilik Darjah”, MJLI, vol. 6, pp. 79–101, Jan. 2009.