[1]
Z. Ishak, N. A. Abdul Manaf, and R. Mat Zin, “Faktor Penentu Prestasi Pelajar Matrikulasi dalam Subjek Perakaunan”, MJLI, vol. 5, pp. 99–115, Jan. 2008.