[1]
M. I. Mohd Hamzah and S. Hussin, “Cabaran dan Amalan Perubahan Terancang di Sekolah Bestari: Penggunaan SSMS Sebagai Teknologi Instruksional dalam Pengajaran Dan Pembelajaran”, MJLI, vol. 4, pp. 71–91, Jan. 2007.