[1]
M. N. L. Y. Abdullah and C. H. Keng, “Perbezaan Konsep Diri Akademik dalam Kalangan Pelajar Aliran Kebolehan Tinggi, Sederhana dan Rendah”, MJLI, vol. 4, pp. 35–53, Jan. 2007.