Hassan, A., Mohamad Ali, A. Z. and Hamdan, M. N. (2017) “KESAN PELBAGAI STRATEGI KAWALAN PENGGUNA ANIMASI BERSEGMEN TERHADAP PRESTASI PELAJAR”, Malaysian Journal of Learning and Instruction, 14(2), pp. 293–316. doi: 10.32890/mjli2017.14.2.11.