Lian, L. H., Yew, W. T. and Idris, N. (2009) “Kebolehan Penyelesaian Persamaan Linear: Satu Kerangka dalam Penaksiran Bilik Darjah”, Malaysian Journal of Learning and Instruction, 6, pp. 79–101. Available at: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7614 (Accessed: 26 September 2022).