Abdullah, M. N. L. Y. and Keng, C. H. (2007) “Perbezaan Konsep Diri Akademik dalam Kalangan Pelajar Aliran Kebolehan Tinggi, Sederhana dan Rendah”, Malaysian Journal of Learning and Instruction, 4, pp. 35–53. Available at: https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7590 (Accessed: 26 February 2024).