Idris, Rodiah, Siti Rahayah Ariffin, and Noriah Mohd Ishak. 2009. “Pengaruh Kemahiran Generik Dalam Kemahiran Pemikiran Kritikal, Penyelesaian Masalah Dan Komunikasi Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)”. Malaysian Journal of Learning and Instruction 6 (January):103-40. https://e-journal.uum.edu.my/index.php/mjli/article/view/7615.